regenboog logo5 275 De Werkgroep Thomasvieringen De Liemers organiseerde van 2003 tot en met 2018 ruim 52 zogenaamde Thomas-vieringen. Deze oecumenische vieringen zijn heel anders dan traditionele kerkdiensten en blijken veel mensen aan te spreken.
Het thema van een viering wordt via muziek, liederen, beelden en gedichten belicht. In eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit, kenmerkend voor de Thomasvieringen, wordt er over het thema nagedacht. Als mensen zoals Thomas geven we persoonlijk en samen invulling aan het thema.

thomaskaarsVieringen en presentaties
Op deze website hebben we onze vieringen en presentaties bijeengebracht. Enerzijds opdat bezoekers van de vieringen in alle rust nogmaals bepaalde delen kunnen nalezen of beluisteren, anderzijds om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om met dit soort vieringen kennis te maken. Zie hiervoor het menu rechtsboven.
Gebruik van materiaal is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding.

Opheffen werkgroep
Na 15 jaar Thomasvieringen in de Liemers heeft de werkgroep onlangs in goed overleg besloten om zich op te heffen. De werkgroep kijkt met een goed gevoel terug op de lange periode dat zij actief mocht zijn. Het houden van al deze vieringen is mogelijk geweest dankzij de belangeloze inzet van velen. Denk daarbij aan de leden van de werkgroep, aan de koren met hun dirigenten, muzikanten, sprekers, kosters, bestuurders, koffiedames, stagiaires en nog vele anderen.

Met een feestelijke slotviering op zaterdag 18 november 2017 is een eind gekomen aan wat inmiddels een traditie genoemd mag worden. Wij hopen met het publiceren van het materiaal op deze website velen te inspireren. 

regenboog logo5 275De eerste Thomasviering in Zevenaar dateert uit 1999. In dat jaar werd bij wijze van experiment in de RK-parochie de eerste viering gehouden gevolgd door een tweede in 2002. Beide vieringen werden positief ontvangen. Dat was in een tijd dat er in Zevenaar ook regelmatig oecumenische vieringen werden gehouden, zoals de jaarlijkse jazz-gospelviering en de vieringen tijdens de Goede Week.

Mede gestimuleerd vanuit de Raad van Kerken in Zevenaar werd er een project gestart om te bezien of er voor deze wijze van vieren plaats was in de gezamenlijke kerken in Zevenaar.

Het project Thomasvieringen in De Liemers maakte voor Elly Lemmen deel uit van de opleiding tot pastor. In het kader van dit leerproject heeft zij een scriptie geschreven waarin praktijk en theorie rond de Thomasvieringen samen komen. De scriptie  is voor geïnteresseerden beschikbaar als PDF-bestand: Afstudeerscriptie

De breed samengestelde projectgroep heeft in 2003 vastgesteld dat er in Zevenaar een draagvlak is voor dergelijke vieringen. De projectgroep is dan ook overgegaan naar een werkgroep die tot op heden de Thomasvieringen in De Liemers voorbereid.

geloof04Deze vorm van vieren (Thomasviering) is genoemd naar de apostel Thomas, die twijfelde aan de opstanding van Jezus. De vorm is afkomstig uit Finland en lijkt op een Lutherse mis met drie hoofditems: (bijbel)lezing, gebed en avondmaal.

Wij streven ernaar om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse beleving van mensen. We gebruiken niet alleen woorden maar zoeken ook naar creatieve manieren en symbolen om het thema aan te bieden.

Tijdens de viering is er een tijd die "heilige chaos" wordt genoemd. Mensen kunnen gedurende die tijd op eigen wijze uiting geven aan wat het thema bij hen oproept. Dit kan bijvoorbeeld middels het aansteken van een kaars, luisteren naar muziek, schrijven van voorbeden, mediteren, schilderen of een kort gesprek met een pastoraal werkende.

Vast onderdeel is de collecte voor een actueel maatschappelijk doel. Verder vieren we het avondmaal om zo te uiten dat God dicht bij mensen wil zijn en we delen met elkaar onze voorbeden. Na afloop is er gelegenheid voor verdere ontmoeting.

 

In de rechter kolom treft u onze vieringen per jaar gegroepeerd aan.

De beeldpresentatie waarin een aantal beelden met betrekking tot het thema van de viering wordt getoond vormt een vast onderdeel van de viering. Deze presentatie wordt tijdens de viering in het onderdeel dat "heilige chaos" wordt genoemd aangeboden.

De beeldpresentatie is één van de creatieve verwerkingsmogelijkheden die we aanbieden.

Zowel in de rechter kolom of hieronder kunt u een keuze maken uit de beschikbare presentaties.

 

Stuurloos
11 februari 2017
Zorgen voor
13 mei 2017
Warmhartigheid
18 november 2017
 
stuurloos zorgenvoor warmhart  
Moeite
20 februari 2016
Over grenzen kijken
28 mei 2016
Pelgrimage
19 november 2016
 
moeite overgrenzenkijken pelgrimage  
(On)deugden
28 februari 2015
Dromen en dromen
30 mei 2015
Herinnering
14 november 2015
 
ondeugd dromen herinnering  

Harmonie
15 februari 2014
Vrouwen als Maria
17 mei 2014
Oogst
25 oktober 2014
 
harmonie mensenalsmaria oogst  

Op weg
23 februari 2013
Even stil staan
25 mei 2013
Verder gaan
26 oktober 2013
 
opweg even stil staan verdergaan  

Humor
4 februari 2012
Liefde
12 mei 2012
Geloof
29 september 2012
Hoop
15 december 2012
humor1 liefde geloof hoop

Horen
29 januari 2011
Zien
28 mei 2011
Spreken
15 oktober 2011


horen zien spreken  

Aarde
27 februari 2010
Lucht
29 mei 2010
Water
2 oktober 2010
Vuur
11 december 2010
aarde lucht water vuur

Gastvrijheid
7 maart 2009
Recreatie
6 juni 2009
Zorgen
3 oktober 2009
Plannen
12 december 2009
gastvrijheid recreatie zorgen plannen

Levenskracht
1 maart 2008
Ruimte
7 juni 2008
Keuze(s) maken
4 oktober 2008
Samen leven
29 november 2008
levenskracht ruimte keuzes samenleven

Inspiratie
3 maart 2007
Ballast en Bagage
9 juni 2007
De kleuren van het leven
29 september 2007
Verwachten
8 december 2007
inspiratie ballastbagage kleuren verwachten

Vriendschap
18 februari 2006
Ont-moeten
10 juni 2006
Twijfel
30 september 2006
De kracht van de stilte
25 november 2006
vriendschap ontmoeten twijfel stilte

Grenzen
18 februari 2005
Aandacht
10 september 2005
Loslaten
12 november 2005
 
grenzen aandacht loslaten  

Geluk zoeken
14 februari 2004
Het tekort
9 oktober 2004
geluk tekort