regenboog logo5 275 De Werkgroep Thomasvieringen De Liemers organiseerde van 2003 tot en met 2018 ruim 52 zogenaamde Thomas-vieringen. Deze oecumenische vieringen zijn heel anders dan traditionele kerkdiensten en blijken veel mensen aan te spreken.
Het thema van een viering wordt via muziek, liederen, beelden en gedichten belicht. In eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit, kenmerkend voor de Thomasvieringen, wordt er over het thema nagedacht. Als mensen zoals Thomas geven we persoonlijk en samen invulling aan het thema.

thomaskaarsVieringen en presentaties
Op deze website hebben we onze vieringen en presentaties bijeengebracht. Enerzijds opdat bezoekers van de vieringen in alle rust nogmaals bepaalde delen kunnen nalezen of beluisteren, anderzijds om andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen om met dit soort vieringen kennis te maken. Zie hiervoor het menu rechtsboven.
Gebruik van materiaal is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding.

Opheffen werkgroep
Na 15 jaar Thomasvieringen in de Liemers heeft de werkgroep onlangs in goed overleg besloten om zich op te heffen. De werkgroep kijkt met een goed gevoel terug op de lange periode dat zij actief mocht zijn. Het houden van al deze vieringen is mogelijk geweest dankzij de belangeloze inzet van velen. Denk daarbij aan de leden van de werkgroep, aan de koren met hun dirigenten, muzikanten, sprekers, kosters, bestuurders, koffiedames, stagiaires en nog vele anderen.

Met een feestelijke slotviering op zaterdag 18 november 2017 is een eind gekomen aan wat inmiddels een traditie genoemd mag worden. Wij hopen met het publiceren van het materiaal op deze website velen te inspireren.