inhetlicht

Dichter: Henk Herstel
Ter nagedachtenis aan Jan Olde Rikkert, pastor te Zevenaar
Bron: - "Weg gaan" uitgegeven in 2015 bij Oase Media (ISBN 978 90 79155 29 3, 48 pag. € 12,95)

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)