geloof04Deze vorm van vieren (Thomasviering) is genoemd naar de apostel Thomas, die twijfelde aan de opstanding van Jezus. De vorm is afkomstig uit Finland en lijkt op een Lutherse mis met drie hoofditems: (bijbel)lezing, gebed en avondmaal.

Wij streven ernaar om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse beleving van mensen. We gebruiken niet alleen woorden maar zoeken ook naar creatieve manieren en symbolen om het thema aan te bieden.

Tijdens de viering is er een tijd die "heilige chaos" wordt genoemd. Mensen kunnen gedurende die tijd op eigen wijze uiting geven aan wat het thema bij hen oproept. Dit kan bijvoorbeeld middels het aansteken van een kaars, luisteren naar muziek, schrijven van voorbeden, mediteren, schilderen of een kort gesprek met een pastoraal werkende.

Vast onderdeel is de collecte voor een actueel maatschappelijk doel. Verder vieren we het avondmaal om zo te uiten dat God dicht bij mensen wil zijn en we delen met elkaar onze voorbeden. Na afloop is er gelegenheid voor verdere ontmoeting.

Hieronder treft u onze vieringen per jaar gegroepeerd aan:

- 2017 -   - 2013 -   - 2009 -
Warmhartigheid Verder gaan ... Plannen
Zorgen voor ... Even stil staan Zorgen
Stuurloos Op weg Recreatie
- 2016 - - 2012 - Gast-vrijheid
Pelgrimage Hoop - 2008 -
Over Grenzen Kijken Geloof Samen leven
Moeite Liefde Keuze(s) maken
- 2015 - Humor Ruimte
Herinnering - 2011 - Levenskracht
Dromen en dromen Spreken - 2007 -
(On)deugden Zien Verwachten
- 2014 - Horen De kleuren van het leven
Oogst - 2010 - Ballast en bagage
Mensen als Maria Vuur Inspiratie
Harmonie Water - 2006 -
- 2005 - Lucht De kracht van de stilte
Loslaten Aarde Twijfel
    Ontmoeten
    Vriendschap

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)