mariaHieronder treft u de tekst aan van de viering van zaterdag 17 mei 2014. Het thema van deze viering is "Mensen als Maria".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het koor "In Between" uit Groessen o.l.v. Renee Ebbers
 • muzikale ondersteuning: Bart Limbeek (piano)
 • Stein Milder, een leerling van het Liemers College in het kader van zijn maatschappelijke stage
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor de Stichting Braille Without Borders. Deze Stichting brengt geld bijeen voor braille-scholen in Tibet en India. De opbrengst bedroeg € 120,34

 

De viering begint met een moment van stilte

Lied: Op de hele wereld

opdehelewereld

Welkom en inleiding op het thema: Mensen als Maria

De Thomaskaars wordt aangestoken onder het zingen van:

thomaskaars

Maria Boodschap (uit: Dietrich Bonhoeffer, Brevier)

ariaboodschap

Lied: Ave Maria

avemaria

Gedicht: Ikonostase  (beelden van Maria)

ikonostase

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek 
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. "Mensen als Maria" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 5. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 6. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 7. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Siyahamba

siyahamba

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur onder het zingen van:

thomaskaars

Mensen als Maria

Moeder Theresa

moedertherasa

Lied: De roos (opgedragen aan alle naamloze Maria's)

deroos

Nelson Mandela

Gedicht: Toen ik naar buiten liep ...

toeniknaarbuitenliep

nelsonmandela

Martin Luther King

Lied: I have a dream

ihaveadream

martinlutherking

Apapè

- inleiding, vormen van een kring en vredeswens

- delen van brood en druivensap

- de voorbeden worden voorgelezen


- we sluiten de voorbeden af met:

gegroetmaria

Toelichting op de collecte voor "Braille Without Borders"

Lied onder de collecte:  I don't know how to love him

idontknowhowtolove

Gedicht: Moeders en vaders

vadersenmoeders

Mededelingen

Zegenbede - Zegen van onrust

zegenvanonrust

Slotlied:  Wees een licht

weeseenlicht

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht, gevolgd door alle bezoekers die een kaarsje aansteken bij het Mariabeeld en het licht meenemen naar huis.

 

watkondigtzichnuaan

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)