Hieronder treft u de tekst aan van de viering van 20 februari 2016. Het thema van deze viering is "Moeite".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

 • One Step Beyond o.l.v. Rein Helmink
 • Paul Sweers (piano) en Rein Helmink (dwarsfluit)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor het Braamhuis in Zevenaar. De opbrengst bedroeg € 115,41
Toelichting:
Het Braamhuis in Zevenaar organiseert activiteiten voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Meer over de activiteiten én hoe u "Huisvriend" kunt worden, leest u op hun website: Website Braamhuis


De viering begint met een moment van stilte

We luisteren naar: Louis Armstrong - Nobody knows the trouble I've seen

De Thomaskaars wordt aangestoken terwijl het koor zingt

Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart

Welkom en inleiding op het thema "Moeite"

Tekst: Wat weet je van elkaar

Moeite Watweetjevanelkaar

Uitbeelding van het thema "Moeite"

Muzikaal intermezzo

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabelnakel
 5. "Moeite" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 9. Bezoeken van de informatietafel over het Braamhuis in Zevenaar.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: For the beauty of the earth
tekst: F.S. Pierpoint, muziek: John Rutter

moeite forthebeauty

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor het Braamhuis in Zevenaar

Lied tijdens de collecte: Here I'm Lord (arr. Malcolm Archer)

moeite hereIam

Agapè:

Lied: De tafel der armen (Huub Oosterhuis/Antoine Oomen)

moeite detafelderarmen

- Inleiding

- We vormen een kring en wensen elkaar vrede
- We delen brood en druivensap

- Voorlezen van de voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

moeite onzevader 

Tekst: De moeite die niet tevergeefs is

moeite demoeitewaard

Mededelingen

Zegenbede

moeite zegenbede 

Slotlied:  Ga met God en Hij zal met je zijn

moeite gametGod

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

moeitje onderweg

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)