slagboomHieronder treft u de tekst aan van de viering van 28 mei 2016. Het thema van deze viering is "Over Grenzen Kijken".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

 • het koor All Together uit Didam o.l.v. Trudi Boelee
 • Johan Boelee (muzikale begeleiding)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor Artsen zonder Grenzen. De opbrengst bedroeg € 113,85


De viering begint met een moment van stilte

We luisteren naar: Over de muur (Klein Orkest)

De Thomaskaars wordt aangestoken terwijl het koor zingt: Als alles duister is

alsallesduisteris

Welkom en inleiding op het thema "Over Grenzen Kijken"

Tekst: Een streep

streep

Muzikaal intermezzo

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het Mariabeeld.
 5. "Moeite" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 8. Bezoeken van de informatietafel over Artsen zonder Grenzen.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: I will change your name

Iwillchangeyourname 

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur terwijl het koor zingt:alsallesduisteris

Toelichting op de collecte voor Artsen zonder Grenzen

Lied tijdens de collecte: Breng mij over grenzen

brengmijovergrenzen 

Agapè:

- Inleiding

- We vormen een kring en wensen elkaar vrede
- We delen brood en druivensap

- Voorlezen van de voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

onzevader

Tekst: Hoe ga ik verder?

hoegaikverder 

Mededelingen

Zegenbede: Gebed van Franciscus van Assisi

zegenbede

Samenzang:  Door de wereld gaat een woord

1.

2.
3.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
Laat ook hem uw woord verstaan.
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4.
5.

6.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Slotlied: Irish Blessing

IrishBlessing

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

 

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)