pelgrimage

Hieronder treft u de tekst aan van de viering van 19 november 2016. Het thema van deze viering is "Pelgrimage". Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

  • het koor One Step Beyond o.l.v. Rein Helmink
  • Annemiek Helmink (viool)
  • Timo Brouwer (slagwerk)
  • Paul Sweers (piano)
  • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor projecten die gesteund worden vanuit de oecumenische gemeenschap in Taizé. De opbrengst bedroeg € 99,87


De viering begint met een moment van stilte

We luisteren naar muziek: Largo voor viool en piano van M Veracini (1690 - 1768)

De Thomaskaars wordt aangestoken onder het zingen van: Als alles duister is

alsallesduisteris

Welkom en inleiding op het thema "Pelgrimage"pelgrimage02

Koor: Elke dag, alle dagen
(lied naar Psalm 145; tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal)

Samenvatting: Elke dag, alle dagen, eeuw na eeuw en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen zal ik U zingen
dat Gij de Barmhartige zijt

Zegen voor onderweg

Grond onder je voeten; zon in het gezicht,
wind in je rug, hand op je hart, leef ingebed:
Het licht voor je – om jouw weg te wijzen,
Het licht achter je, om je in de armen te sluiten
en te beschermen in gevaar,
Het licht onder je om je op te vangen wanneer het vallen begint,
Het licht in je om te troosten als je verdriet hebt,
Het licht rondom je als bescherming,
Het licht boven je om je te zegenen.
Wees zo gezegend: als je onderweg gaat.

Na deze zegen gaan we als pelgrims onderweg naar de Ontmoetingskerk aan de overkant van de Markt in Zevenaar. We nemen het licht mee. Daar aangekomen zingt het koor: A Still, Small Voice

Do you hear a still, small voicepelgrimage06
a knock at your heart's door?
Jesus is gently calling you
to life for evermore

Hierna is er gelegenheid voor het schrijven van voorbedes en klaagbriefjes.

Voor we weer terugkeren naar de Andreaskerk luisteren we naar: Onderweg

De weg gaat verder, eindeloos
Vanaf de deur waar hij begon
Ik moet hem volgen, rusteloos,
Tot ver achter de horizon,
Met rappe voeten tot hij aan
Een grotere weg raakt in 't verschiet,
Kruispunt van komen en gaan,
En waarheen dan? Ik weet het niet.
(J.J.R. Tolkien)

Aangekomen bij de Andreaskerk verbranden we de klaagbriefjes in het gereedstaande vuur onder het zingen van:

alsallesduisteris

 Agapè:

- Inleiding

- het koor zingt: Roep onze namen (tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal)


Roep onze namen dat wij u horen
dat wij weer ademen
dat wij u leven.

pelgrimage07- Vredeswens


- Delen van matses en water
- Voorlezen van voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Toelichting op de collecte voor werk gesteund vanuit de oecumenische gemeenschap in Taizé

Lied tijdens de collecte: muziek voor viool en piano van J.V. Rathgeber

Mededelingen

Zegenbede en slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijnpelgrimage01

gametgod1

gametgod

Het koor zingt: Irish Blessing

May the road rise to meet you,
May the wind be ever at your back.
May the sunshine warm upon your face,
And the rains fall soft upon your fields.
And until we meet again.
May God hold you, May God hold you
Ever in the palm of his hand.
May the road rise to meet you,
May the wind be ever at your back.
May the sunshine warm upon your face,
And the rains fall soft upon your fields.
And until we meet again.
May God hold you, May God hold you
Ever in the palm of his hand.
Ever in the palm of his hand.
The palm of his hand.

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

"Pelgrimage" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)