Hieronder treft u de tekst aan van de viering van 11 februari 2017. Het thema van deze viering is "Stuurloos". Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

 • het liturgiekoor Herwen en Aerdt o.l.v. Lia Thijssen
 • Els Snoeij (piano)
 • Shana en Ricky Schäfer (éénwieler)
 • leerlingen Liemers College (collectedoel Madagascar)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor een opbouwproject in Madagascar van leerlingen van het Liemers College. De opbrengst bedroeg € 97,79


De viering begint met een moment van stilte

Het koor zingt: Ik ben op reis al weet ik niet waarheen (Elly en Rikkert)


Ik ben op reis, al weet ik niet waarheen,
maar ergens stond geschreven dat ik deze weg moest gaan,
en al aarzel ik soms even, langs die eindeloze baan,
toch weet ik, iemand ging me voor, en daarom ga ik door.

Ik heb geen geld, geen kaart en geen kompas,
maar ik zie de tekens en die zeggen mij genoeg,
en al geeft er niemand antwoord, op de dingen die ik vroeg,
toch weet ik, aan het eind vind ik gehoor en daarom, ga ik door.

Ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt.
Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon,
ik ben een paard dat zonder teugels rijdt,
maar er is iemand die me leidt, en hij zegt: Kom

Ik ben op reis, al weet ik niet waarom,
maar ik luister naar de stilte en die zegt mij om te gaan,
en al verlaat ik al m’n vrienden, moet ik overal vandaan,
toch weet ik, er is geen ander spoor, en daarom ga ik door.

De Thomaskaars wordt aangestoken onder het uitspreken van:


 Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart

Welkom

Koor: In de storm (tekst: Michel van der Plas / muziek: Joop Stokkermans)

Hoe vaak al was ik in kwaad weer
zo bang dat ik u riep:
o help, en u bleef zwijgen, Heer,
en ik dacht dat u sliep.

Hoe vaak al waande ik u doof
voor ’t woeden van de zee
en voor de storm, en mijn geloof
ging met de golven mee.

U redde ’t van de ondergang,
steeds weer, en liet niet toe
dat ik het opgaf, Heer, doodsbang
en alle bidden moe.

O maak uw liefd’ en almacht waar,
blijf heel de lange reis
mijn metgezel, meevarend naar
uw rijk, uw paradijs.

Uitbeelding van het thema Stuurloos

Tekst: Bakens

In het getij
wat verloopt van omgang
opgang en teloorgang
komen er ook soms
dwars door de branding
weer dagen dat je hoopt

soms ben je een
stuurloos schip
in zwaar weer
onder invloed van
de getijden
waar alle waterstanden
en stromen
doordraven

dan is het goed
als in het donker
de bundels licht en
drijvende boeien
in het water
voor jou steeds
markeringen zijn
waarop je mag letten

zie ze als
steun en toeverlaat
in liefde en vriendschap
met de wetenschap
dat die geen bergen
maar wel steeds bakens
voor jou zullen verzetten

dan kun je aanmeren
in veilige haven.

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het Mariabeeld.
 5. "Stuurloos" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: In Gods hand

Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door en lieten in het zand,
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch, juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad...
De Heer keek toen vol liefd’ mij aan antwoordde op mijn vragen:
“mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was
toen heb ik jou gedragen...”

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur

Toelichting op de collecte

Lied onder de collecte: Hier wordt een stad gebouwd

1   Hier is een stad gebouwd
overal om ons heen,
huizen en bomen en
mensen van licht en steen.

2 Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo
leven zij bitterzoet.

3 Overal haast en verkeer
keer dat geen richting heeft,
wolken lawaai als een
vuur dat geen warmte geeft.

4 Woorden gaan over en
weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed,
rouw en geboortepijn.
5 Iedereen wil wel een
ander, maar weet niet hoe.
Iedereen gaat zo zijn
weg, wie weet waar naar toe.

6 Mensen gaan twee aan twee,
overvloed en woestijn,
zoeken een woning en
willen geborgen zijn.
7 Een stad is man en vrouw,
opstaan en slapen gaan,
mensen die dagelijks
doodgaan en voortbestaan.

8 Leven is liefde doen,
gaan in het oude spoor:
mensen zijn vader en
zoon, en dat gaat maar door.
9 Leven is overal
tussen fabrieken en flat
bloemen en kinderspel,
licht op muziek gezet.
10 Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?

 Agapè:

- Inleiding

- het koor zingt: Brood op tafel


Brood op tafel, een hand gevuld
met wat in het leven geen uitstel duldt:
de honger stillen iedere dag,
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.

Beker met wijn, een vredeswens,
elkaar begroeten van mens tot mens:
verbonden worden met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen?

Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak:
kom samen eten, drink van de wijn
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.

- We vormen een kring
- Vredeswens
- Delen van brood en druivensap
- Voorlezen van voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn.
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is,
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks, altijd.
Amen.

Het koor zingt: De stilte

In de stilte gaat weer open
wat zo lang gesloten was.
Ogen zien wat was verborgen,
angst houdt dat niet langer vast.

Refrein:
Vrede, vrede komt waar mensen,
samen zijn, samen zijn.
Bij ballingschap en thuiskomst,
wil God aanwezig zijn.

In de stilte geef je leven
als een ander luist'ren wil.
Leven dat je door kunt geven
aan wie het maar horen wil. (refrein)

In de stilte krijg je liefde
als je and'ren binnenlaat.
Als je al je zorgen even
in jezelf bezinken laat. (refrein)

In de stilte als je handen
net als bloemen opengaan,
kun je als je heel goed luistert
weer het woord van God verstaan. (refrein)

Mededelingen

Zegenbede en slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn

gametgod1

gametgod

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)