Hieronder treft u de tekst aan van de viering van 13 mei 2017.
Het thema van deze viering is "Zorgen voor ...".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

 • het Nederlands Gemengd Koor o.l.v. Regina Witte
 • Marleen Dijkhuizen en Ilonca Koelemeijer (uitbeelding)
 • Ilonca Koelemeijer, medewerker Thushoeve (collectedoel)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor activiteiten op de Thushoeve. De opbrengst bedroeg € 75,49

 • hand01.jpg
 • hand02.jpg
 • hand03.jpg
 • hand04.jpg
 • hand05.jpg
 • hand06.jpg
 • hand07.jpg
 • hand08.jpg
 • hand09.jpg
 • hand10.jpg
 • hand11.jpg
 • hand12.jpg
 • hand13.jpg
 • hand14.jpg
 • hand15.jpg
 • hand16.jpg
 • hand17.jpg
 • hand18.jpg
 • hand19.jpg
 • hand20.jpg
 • hand21.jpg
 • hand22.jpg
 • hand23.jpg
 • hand24.jpg
 • hand25.jpg
 • hand26.jpg
 • hand27.jpg
 • hand28.jpg
 • hand29.jpg
 • hand30.jpg

De viering begint als het koor zingt:

Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

We luisteren naar : Mag ik dan bij jou? (Claudia de Brey)

 
 

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En ’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,

 

En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
‘k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

De Thomaskaars wordt aangestoken onder het zingen van:


Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Welkom

Tekst: Waar ben je?

Waar ben je?
wat doe je,
hoor je me,
waarom antwoord je niet?

Ik zoek je,
ik heb je nodig,
kom toch tevoorschijn.

Mensen vragen je:
wil je naar me luisteren,
wil je me helpen
kan ik op je rekenen?

Waar blijf je nou,
waarom verstop je je,
waar is je broer,
je zus, je vriend?

Hier ben ik, ik zoek je,
kom dan toch.

                            (Henk Herstel)

Uitbeelding van het thema 'Zorgen voor ...'

Lied: Het rijk van God

 

Het rijk van God deel 1

2.  Het rijk van God is als een boom
die opgroeit rijk en groen
waar vogels zich gaan nestelen
in ’t hoogst van ’t seizoen.
5.  Het rijk van God is als een huis
gebouwd op goede grond
waar alle mensen welkom zijn:
zij vinden vaste grond.
3.  Het rijk van God is als een net
geworpen in de zee
waar vissen zich verzamelen:
zij delen wel en wee.
6.  Het rijk van God is als de man
die ons van God vertelt
en in een eindeloos geduld
op mensen is gesteld.
4.  Het rijk van God is als het brood
gedeeld in overvloed
dat heel de wereld van de dood
bevrijdt en leven doet.
7.  Het rijk van God wil zijn gezaaid
in mensen, groot en klein:
de aarde moet voor iedereen
een huis van vrede zijn.

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het Mariabeeld.
 5. "Zorgen voor ..." in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Een lied tot Jezus Christus

1. Gij zijt voorbij gegaan, een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord om onze wereld heen,
wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed.
2. Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood.
3. Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag.

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur, terwijl het koor zingt:

Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Toelichting op de collecte voor de Thushoeve

Lied onder de collecte: Wees hier aanwezig

  Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
  Wees hier aanwezig refrein
 

Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Refrein

Dat wij niet leven gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Refrein

Dat wij U horen. Dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Refrein

 Agapè:

- Inleiding

- we vormen een kring en we wensen elkaar vrede en zingen: Vrede wens ik je toe


- Delen van brood en water

- Voorlezen van voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn.
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is,
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks, altijd.
Amen.

Gedicht: Het kost niet zoveel

Het kost niet zoveel om een glimlach te schenken,
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel een hand uit te steken
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning,
al was de moeite voor jou maar heel klein.

Het kost niet zo veel om je hart wat te openen
voor de mens om je heen in z’n vreugde en verdriet.
Wees blij dat je zo voor de ander iets betekent;
Of is die ander je naaste soms niet?

Het kost maar heel weinig je arm om een schouder,
Of alleen maar een zachte druk van je hand.
’t Is voor de ander vaak of hij heel even
in een klein stukje paradijs is beland.

Het kost toch zo weinig om een ander te geven,
Iets, wat je zelf toch zo heel graag ontvangt.
Liefde .. alleen maar door dat weg te schenken,
Krijg je méér terug dan de ander ontvangt.

O, die vriend’lijke glimlach, dat eventjes groeten,
Die arm om de schouder, de hulp die je bood.
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig,
Maar in wezen is het ontzaglijk groot.

Mededelingen

Zegenbede

Je mag er zijn
zoals je bent
Je mag er zijn
voor jezelf
Je mag er zijn
voor anderen
Je mag er zijn
voor de Eeuwige
zoals je bent bedoeld
Wees er dan ook
zoals de Eeuwige is
bij jou.
                 (Henk Herstel)

We zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn

gametgod1

gametgod

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)