wordcloud2Hieronder treft u de tekst aan van de slotviering van de Thomasvieringen verzorgd door de Werkgroep Thomasvieringen De Liemers op 18 november 2017. Het thema van deze viering is "Warmhartigheid".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

 • het Oecumenisch koor uit Didam o.l.v. Trudi Boelee
 • Johan Boelee (muzikale begeleiding)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor het Braamhuis in Zevenaar. De opbrengst bedroeg € 135,62


De viering begint met de klanken van de midwinterhoorn

Stilte

We zingen: Vol van verwachting zijn wij gekomen

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Woorden van welkom en inleiding op het thema

De Thomaskaars wordt aangestoken terwijl het koor zingt:

Zuivere vlam, verdijf met je licht
de angsten van ons hart.

Lied: Onderweg naar morgen

onderweg

Tekst: Mattheüs 25: 34 - 40 (uit de Bijbel in gewone taal)

Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterhand zeggen: ‘Kom de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping.

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’

Dan zullen die goede mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen en kwamen wij naar u toe?’

Dan zal de Mensenzoon zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de mensen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.’

Uitbeelding van het thema 'Warmhartigheid"

De uitbeelding is een in stilte gespeelde scene waarin we laten zien hoe we soms mensen mijden waarvan we denken dat ze minderwaardig zijn en hoe we iemand omarmen als deze warme gevoelens bij ons oproept. We eindigen met het gedicht: Kijk in de spiegel:

Ik kijk in de spiegel, maar herken haar niet.
Kun jij me vertellen, wie je daar ziet?
Want ik zie een vreemde, die naar me kijkt.
Die in zekere zin, toch wel op me lijkt.

Ik zie haar houding en haar gelaat.
Ze kijkt naar zichzelf, hoe ze daar staat.
Ze wil zich omdraaien, maar ik laat haar niet gaan.
Bang en verlegen, blijft ze daar staan.

Wie ziet ze daar, wie staat daar nou echt?
Een jonge vrouw, met zichzelf in gevecht.
Ik kijk naar haar, maar weet me geen raad.
Ik wil haar zeggen, dat het goed met me gaat.

Maar zij laat zich niet bedriegen,
want ze weet hoe ik ben.
Is het dan zo,
dat ik haar toch ken?

Dan zegt ze ga op zoek,
om te vinden, om te weten wie je bent.
Tot je in de spiegel kijkt
en de vreemde herkent.

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de midwinterhoorn.Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Warmhartigheid" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 9. Een selfie maken bij de knuffelbeer.
 10. Bezoeken van de informatietafel over het Braamhuis.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Bless the Lord, my soul

Bless the Lord, my soul,
And bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
Who leads me into life

 • duif01.jpg
 • duif02.jpg
 • duif03.jpg
 • duif04.jpg
 • duif05.jpg
 • duif06.jpg
 • duif07.jpg
 • duif08.jpg
 • duif09.jpg
 • duif10.jpg
 • duif11.jpg
 • duif12.jpg
 • duif13.jpg
 • duif14.jpg
 • duif15.jpg
 • duif16.jpg
 • duif17.jpg
 • duif18.jpg
 • duif19.jpg
 • duif20.jpg

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur terwijl we zingen:

Zuivere vlam, verdijf met je licht
de angsten van ons hart.

Toelichting op de collecte door het Braamhuiskoor en collecte

Agapè:

- Inleiding

- We vormen een kring en wensen elkaar vrede
- We delen van de vruchten van de aarde
- Voorlezen van de voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn.
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is,
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks, altijd.
Amen.

Gedicht: Psalm 119 uit de bundel "Een licht op mijn weg" van Henk Herstel

Een licht op mijn weg
een schijnsel op mijn pad
om mij de goede weg te wijzen

zoals verkeerslichten ons veilig
door het drukke verkeer leiden

zoals we ons aan sterren op zee
kunnen oriënteren

een licht op mijn weg
in het drukke mensen verkeer
zodat ik weet wat goed en niet goed is
aan welke waarden
we ons vast moeten houden

Zo is Uw woord
dat zegt waar het om gaat:
liefde voor U
respect voor ieder
die komt op onze weg

U die ons kent
die weet hoe makkelijk wij
de verkeerde weg inslaan
wees onze gids
en breng ons veilig thuis

 Slotwoord

Zegenbede: Mogen alle wegen (naar Ierse zegenbede van Hans Mudde)

Mogen alle wegen die je voeten gaan
altijd veilig zijn en recht toe recht aan
Moge wind en regen je tot zegen wezen
waar je ook zult gaan

Mogen wind en regen
mogen zon en maan
je tot zegen wezen
waar je ook zult gaan.
Moge de warmhartige God
hoe je weg ook gaat
in zijn goedheid
je behoeden
voor alle kwaad

Mogen wij elkaar weerzien
ergens op aard’, in deze tijd
of veel later pas in de eeuwigheid.
Amen.

We zingen:  Ga met God en Hij zal met je zijn

gametgod

Hierna verlaten we zonder Thomaskaars de kerk. De kaars blijft achter en is beschikbaar voor degene(n) die in onze regio een nieuw initiatief voor een andere vorm van vieren wil opzetten.

 hart

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)