ondeugdHieronder treft u de tekst aan van de viering van zaterdag 28 februari 2015. Het thema van deze viering is "(On)deugden".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het koor 'One Step Beyond" uit Zevenaar o.l.v. Rein Helmink
 • muzikale ondersteuning: Paul Sweers (piano) en Rein Helmink (dwarsfuit)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor de realisatie van een herdenkingssteen op de plaats waar de Zevenaarse synagoge heeft gestaan. De opbrengst bedroeg € 149,32

 

De viering begint met een moment van stilte

Lied: All for Love of One (Bob Chilcott)

allforlove

De Thomaskaars wordt aangestoken

Welkom en inleiding op het thema

Uitbeelding

Tekst: Deugden zijn schatten

deugdenzijnschatten

Muzikaal intermezzo

Tekst: Leren

leren

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek 
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. "(On)deugden" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 5. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 6. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 7. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Here I'm Lord (arr. Malcolm Archer)

hereiamlord

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor een Stepping Stone bij de voormalige Zevenaarse synagoge

Muziek tijdens de collecte

Apapè

- Lied: De tafel van armen (Huib Oosterhuis/Antoine Oomen)

detafelderarmen

- inleiding, vormen van een kring en vredeswens

- delen van brood en druivensap

- de voorbeden worden voorgelezen

- we sluiten de voorbeden af met:

vaderindehemel

- het koor sluit af met "We are not alone"

Tekst: Als geroepen

alsgeroepen

Mededelingen

Zegenbede

zegenbede

Slotlied:  Ga met God en hij zal bij je zijn

Ga met God

gametgod

De Thomaskaars wordt meegenomen naar achteren waarna het koor zingt: het Benedictus en het Agnus Dei uit de Missa Brevis (Jacob de Haan)

benedictus

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)