Hieronder treft u de tekst aan van de viering van zaterdag 15 februari 2014. Het thema van deze viering is "HARMONIE".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:thomas 20140215 02

 • het koor Different Generations uit Didam o.l.v. Ceciel Blaauw
 • muzikale ondersteuning: Maria Woerde (piano)
 • Carmen Peters en Dena Sparenberg, twee leerlingen van het Liemers College in het kader van hun maatschappelijke stage
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor de Stichting Honderd-Duizend-keer-een-Tientje. Deze Stichting brengt geld bijeen voor voorlichting over en onderzoek naar sarcomen. De opbrengst bedroeg € 137,40

De muziek speelt en we worden stil

De Thomaskaars wordt aangestoken

Tekst: Heelal van onbegrip

heelalvanonbegrip

Uitbeelding van het thema: Harmonie

uitbeelding

Lied: Dit huis van glas en steen

dithuisvanglas

Welkom

Tekst: Harmonie

harmonie

Lied: Ik zou wel eens willen weten

ikzouweleenswillenweten

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
  thomas 20140215 01
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel
 5. "Harmonie" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: From a distance

fromadistance

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor: de Stichting HDKT

Lied onder de collecte:  Laat alles wat ademt in vrede bestaan

laatalleswatadem

Lied: True colors


thomas 20140215 03

truecolors

Agapè

- inleiding, vormen van een kring en vredeswens

- delen van matses en water
- de voorbeden worden voorgelezen

- we sluiten de voorbeden af met:

onzevader

Lied: Droom jij wel eens dat er vrede kan bestaan?

droomjijweleens

Mededelingen

Zegenbede - Een lied voor elke dag

eenliedvoorelkedag

Lied:  Harmony

harmony

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

regenboog logo4 mini

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)