Hieronder treft u de tekst aan van de viering van 26 oktober 2013. Het thema van deze viering is "VERDER GAAN".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het Liturgiekoor uit Herwen en Aerdt o.l.v. Lia Thijssen
 • muzikale ondersteuning: Antje Faust (fluit) en Els Snoeij (orgel)
 • Joy Herstel en Eline Terlingen, twee leerlingen van het Liemers College in het kader van hun maatschappelijke stage
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor de Stichting Buitenhof. Deze Stichting organiseert vakanties voor mensen met een beperking. De opbrengst bedroeg € 132,41

 

Stilte

We luisteren naar "Waterkant" door Marco Borsato

waterkant

Welkom en inleiding op het thema

De Thomaskaars wordt aangestoken terwijl het kooren zingt: Zuivere vlam

 zuiverevlam

Tekst: Onderweg

onderweg

TV20131026 02

Lied: Over de horizon

overdehorizon

Muzikaal intermezzo

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek 
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel
 5. "Verder gaan" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 9. Informatie over het collectedoel
 10. Stil staan bij de thematafel over "Verder gaan"

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Hoe ver te gaan
(tekst: Huub Oosterhuis/muziek: Antoine Oomen GVL 466)

hoevertegaanTV20131026 01

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor: de Stichting Buitenhof

Lied onder de collecte:  In Gods hand
(tekst: P. Kouwen / muziek: Martin Zonnenberg)

ingodshand

Apapè

- inleiding

- vredeswens: Reisgenoten (Willemijn van Liere)


reisgenoten

- delen van matses en water
- de voorbeden worden voorgelezen

- we sluiten de voorbeden af met:

onzevader

Tekst: Onderweg

onderweg brokerhof

Mededelingen

Zegenbede - naar St.Patrick

zegenbede

Lied:  Ik ben op reis al weet ik niet waarheen

ikbenopreis

TV20131026 03

Uitbeelding thema

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht en we zingen "Wij zullen doorgaan"

wijzullendoorgaan

regenboog logo4 mini

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)