koor1Hieronder treft u de tekst aan van de liturgie van zaterdag 23 februari 2013. Het thema van deze viering is "OP WEG".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het koor 4 Everyone o.l.v. Agnes Houtriet
 • Maud Zweers, piano
 • Emma Siebelink, klarinet
 • Derrick Braun en Pim Hetterscheid, leerlingen van het Liemers College
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor Pax Kinderhulp; de opbrengst bedroeg € 109,39

 

Welkom

We luisteren naar "Lied van Ruth - My land is jou land" van Stef Bos

mijnland

De Thomaskaars wordt aangestoken, onder het zingen van: Het lied van licht en vrede

liedvanlichtenvrede

Inleiding op het thema "OP WEG"

 Lied: Door de wereld gaat een woord

doordewereld 

Tekst:   "Eigen weg"

eigenweg

Het koor zingt: Wij gaan langs vele wegen

langsvelewegen

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Samen op weg gaan .....
 2. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 3. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 4. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 5. Een lichtje aansteken bij het tabernakel
 6. "OP WEG" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 7. Een ganzenbord spelen aan de creatieve tafel.
  opwegspel
 8. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie krijgen over het collectedoel: Pax Kinderhulp 

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Love shine a light

loveshine

koor2

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor: Pax Kinderhulp

Lied onder de collecte:  "Mensen zoals wij"

mensenzoalswij

Apapè

- inleiding en vredeswens

- delen van brood en druivensap
- de voorbeden worden voorgelezen

We besluiten de voorbeden af met: Onze Vader, onze moeder in de hemel

onzevader

Gedicht:  Levensreis

levensreis

Mededelingen

Zegenbede - naar St.Patrick

zegenbede

Slotlied:  "Dat deze weg"

datdezeweg

Ter afsluiting wordt de Thomaskaars naar achter gebracht

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)