samengeloofHieronder treft u de tekst aan van de liturgie van zaterdag 29 september 2012. Het thema van deze viering is "Geloof".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • kinderkoor "Star Choir" uit Zevenaar o.l.v. Inge Berkel;
 • Marije Roording, muzikale begeleiding
 • Veerle Karsdorp en Hedwig van Putten, leerlingen van het Liemers College;
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor het Ronald McDonald Kinderfonds; de opbrengst bedroeg € 180,01.

 

Inleidende koorzang en muziek

geloof05

Stilte

De Thomaskaars wordt aangestoken, onder het zeggen van:

zuiverevlam

We kijken en luisteren naar: "Een glas melk"

Welkom en inleiding op het thema "Geloof"

Lied: Wil je wel geloven (tekst: Hanna Lam, muziek: Wim ter Burg)

Wiljewelgelovenwiljewelgeloven

Gebed

gebed

Lied:  Waar bent u God?  (melodie: Blijf bij mij Heer)

waarbentugod

We luisteren naar het verhaal over Zacheüs in de boom

Uitbeelding van het thema "Geloof in jezelf"

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er pianomuziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
  geloof04
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Geloof" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Een creatieve tafel waar je aan de slag kunt.
  geloof07
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je geschreven hebt wat je los wilt laten.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.
  geloof01
 9. Informatie over het collectedoel.
 10. Thematafel
  geloof02

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Ik heb een droom
(tekst en muziek: Abba: I have a dream)

ikhebeendroom

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor het Ronald McDonald Kinderfonds

Lied onder de collecte:  "Schijnen" (tekst: Inge Berkel en muziek: Michael Jackson)

schijnen

Apapè

- inleiding en vredeswens

- delen van brood en druivensap
- de voorbeden worden voorgelezen

We besluiten de voorbeden gezamenlijk met:

onzevader

Lied:  Wonen overal (lied 551)

wonenoveral 

Mededelingen

Gezamenlijk uitgesproken geloofsbelijdenis

geloofsbelijdenis

Slotlied:  "Love shine a light" (muziek en tekst: Katrine & the Waves)

loveshinealight

geloof06

We zijn aan het eind gekomen van de viering. Wij hopen dat u nog even blijft napraten en koffiedrinken.

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)