20111015_03Hieronder treft u de tekst aan van de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 15 oktober 2011. Het thema van deze viering is "SPREKEN".
Een aantal fragmenten kunt u ook beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • Gemengd koor Babberich o.l.v. Jacob Graansma;
 • Jacob Graansma, piano;
 • Rico Booij en Dion Schrader, leerlingen van het
  Liemers College in het kader van hun stage maatschappelijke dienstverlening
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers

De collecte was bestemd voor het werk van de stichting Constru Casa en de opbrengst was € 162,35

 

De viering begint met een moment van stilte

We luisteren naar “When you say nothing at all” door Ronan Keating

cd lied

 De Thomaskaars wordt aangestoken, onder het zingen van:

20111015_01zuiverevlam

Tekst: "Een woord was genoeg"

eenwoordwasgenoeg

Welkom en inleiding op het thema

Lied:  Als de wind, als de adem (tekst P. Jacob, vertaling uit het Frans Ivo de Jong)

alsdewind

Tekst:  "Mond vol tanden"

mondvoltanden

 Lied: Houd mij vast

houdmevast

 Uitwerking van het thema "Spreken" aan de hand van Exodus 2 en 4

exodus

Muzikaal intermezzo

Inleiding op de Heilige Chaos

erzijnsituaties

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint als het geluid van de klankschaal klinkt.
Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld.
Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbeden opschrijven die later in de viering worden voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. 'Spreken' verbeeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Een creatieve tafel
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen. De briefjes worden in de viering ongelezen verbrand.
 9. Informatie over het collectedoel: stichting Constru Casa
 10. Gelegenheid voor een persoonlijk gesprek of zegenbede.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen:  "Rust, mijn ziel, stil"

rustmijnziel

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur

vuur

Toelichting op collectedoel en collecte

Lied onder de collecte : "Schenk ons kracht uit uw stilte"

 schenkonskracht

Agapè:

- Inleiding op de agapè

- We vormen een kring
- Vredeswens: we wensen elkaar vrede toe

- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden

- Afsluiting met het gezamenlijk zeggen van:

onzevader

Tekst:  Horen en doen

20111015_02

horenendoen

Zegenbede:  (gezamenlijk uitgesproken)

zegenbede

Mededelingen

Lied: "Nu het avond is"

20110528_03nuhetavondis


Onder het naspel wordt de Thomaskaars naar achteren gebracht, gevolgd door alle aanwezigen.

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)