logothomas2Hieronder treft u de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 10 juni 2006 aan. Het thema van deze viering is "Ont-moeten".
U kunt bij een aantal fragmenten meeluisteren door op de "audio"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het dameskoor uit Didam onder leiding van Trudi Boelee
 • Elvire Boelee (piano)
 • leden van de werkgroep Thomasviering De Liemers

 

Pianomuziek

Stilte

Luisteren naar: "Ik ken je" (tekst: Kees van der Zwaard)

ikkenje

De Thomaskaars wordt binnengebracht

Welkom en inleiding op het thema "Ont-moeten"

Lied: Vol van Verwachting

volvanverwachting

Gedicht

godwemoetenzoveel

Lezen en uitbeelden van het thema

Koorzang: "Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God"

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de Tingsha's. Tijdens de Heilige Chaos wordt er pianomuziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Ont-moeten" in beeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Bezinnen bij de bloemschikking.
 9. Persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 10. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je wilt klagen. Deze worden in de viering verbrand.
 11. Informatie over het doel van de collecte: de Stichting Weeshuis Egyam.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Nada te turbe.

nada

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur

Toelichting op collectedoel en collecte

Lied: Handen heb je om te geven

handenhebjeomtegeven

Agapè:

- Inleiding

- Vredeswens gezongen door het koor

- Delen van matses en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden

- Gezamenlijk Het Onze Vader

onzevader

Muzikaal intermezzo

Lied: Hier is een stad gebouwd, vers 1, 3 t/m 5

hieriseenstadgebouwd

Zegenbede: Zegen van Sint Patrick

zegenbede

Mededelingen

Pianomuziek

aandachtr

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)