logothomas2Hieronder treft u de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 25 november 2006 aan. Het thema van deze viering is "De kracht van de stilte". Een aantal  fragmenten kun  beluisteren door op de "audio"-button te klikken.
 
Aan deze viering werkten mee:

  • een gelegenheidskoor onder leiding van Herman Lieve
  • muzikale begeleiding door Wilco Gieling (piano), Odeth Bloemberg (viool) en Joris Berben (cello)
  • leden van de werkgroep Thomasviering De Liemers

 

Muziek

Tekst: Toeval (Piet van de Ree)

toeval

Stilte

Luisteren naar: "De Stilte" (Stef Bos)

nietsissterker

Aansteken Thomaskaars, onder het uitspreken van:

zuiverevlam

Welkom en inleiding op het thema "De kracht van de stilte"

Gedicht: "Stil worden"

stilworden

Uitbeelding van het thema in tekst, muziek en beeld

Dia01 Dia02
Dia03 Dia04
Dia05 Dia06
Dia07 Dia08
Dia09 Dia10

Meditatieve stilte

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos
De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er pianomuziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

  1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
  2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
  3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
  4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
  5. "De kracht van de stilte" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Psalm 139 "Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij"

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur

Collecte: voor "Handen ineen voor Gambia"

Lied: In de veelheid van geluiden

indeveelheid

Agapè:

- Inleiding

- Delen van brood en druivensap

- Voorlezen voorbeden

- Het Onze Vader uit het Aramees

onzevaderinhetaramees

Mededelingen

Zegenbede: Stil nu

stilnu

Slotlied: Zo lang wij adem halen

zolangwijademhalen

De Thomaskaars wordt meegenomen naar achteren

Muziek

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)