logothomas2Het thema van de Thomasviering van zaterdag 9 juni 2007 was "Ballast en Bagage". U kunt een aantal fragmenten ook beluisteren door op de audio-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • een gelegenheidskoor onder leiding van Johanna Faust
 • muzikale begeleiding door Johanna Faust (piano) en Rik Bakker (fluit)
 • Jan Swart
 • Diny Booyink
 • leden van de werkgroep Thomasviering De Liemers

 

Muziek

Stilte

Luisteren naar "Ik heb een steen verlegd in de rivier" (tekst: Bram Vermeulen)

ikhebeensteenverlegd

Aansteken van de Thomaskaars

Welkom en Inleiding op het thema "Ballast en Baggage"

Tekst: Bagage (Josina)

bagage

Lied: Vol van verwachting (GVL 643)

gvl643web

volverwachting

Uitbeelding van het thema: Jan Swart vertelt n.a.v. zijn reis

Muzikaal intermezzo

Bijbelverhaal over David en Goliath (naar 1 Samuel 17)

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Ballast en Bagage" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Neem een steentje uit de rugzak voor in de kerk, schrijf je naam erop en laat "deze ballast" achter bij de paaskaars.
 9. Persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 10. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je geschreven hebt welke ballast je achter je wilt laten. Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 11. Informatie over het doel van de collecte: "Hogar Senora Nostra de las Nieves" (Huize "Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw") in Colombia

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: Hoor Israël

hoorisrael

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur

Tekst: Onderweg (Henk Herstel)

onderweg

Collecte: "Hogar Senora Nostra de las Nieves" (Huize "Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw") in Colombia.

Lied onder de collecte: "Door de wereld gaat een woord"

doordewereld

Agapèviering:

- Inleiding

- Vredeswens, gezongen met de woorden:

ubi

- Delen van brood en druivensap

- Voorlezen van de voorbeden

- afgesloten met het Onze Vader: (samen uitgesproken)

onzevader

Muzikaal intermezzo

Mededelingen

Zegen van Sint Patrick

zegenbede

Slotlied: Blijf niet staren

Starenweb

De bagage voor onderweg en de Thomaskaars worden meegenomen naar achteren, onder verwijzing naar Mattheus 11 vers 28-30:

mattheus

Onder fluitspel verlaten we de kerk.

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)