Hieronder treft u de tekst aan van de viering van 14 november 2015. Het thema van deze viering is "Herinnering".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

 • het "Gemengd koor" uit Babberich o.l.v. Jacob Graansma
 • muzikale ondersteuning: Jacob Graansma (piano)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor de Hersenstichting. De opbrengst bedroeg € 107,54


De viering begint met een moment van stilte

We kijken en luisteren naar: Het Dorp (Wim Sonneveld) (kies: bekijken op Youtube)

hetdorp

De Thomaskaars wordt aangestoken

Lied:  In de veelheid van geluiden (Liedboek 283)

indeveelheidvangeluiden

Welkom en inleiding op het thema: Herinnering

Tekst: Herinnering

herinnering

Uitbeelding van het thema "Herinnering"

Muzikaal intermezzo

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabelnakel
 5. "Herinnering" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Bezig zijn aan de creatieve tafel.
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: U kwam te voet aan de oever

ukwamtevoet

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor onderzoek door de Hersenstichting

Muziek en lied tijdens de collecte

Agapè:

Lied: Niet zonder jou: (tekst: Marcel Zagers muziek: Mariette Effing)

nietzonderjouerbij

- Inleiding

- We vormen een kring en wensen elkaar vrede
- We delen brood en druivensap

- Voorlezen van de voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

onzevader

Tekst: In het licht


- ter nagedachtenis aan pastor Jan Olde Rikkert, op de schouders van zijn neven ten grave gedragen, april 2009

 

Gedragen
tussen de winkelende mensen door
langs de volle terrassen
boven de aarde getild
op de schouders
Je wilde er bij horen
bij de mensen
je wilde er zijn
bij de gelovigen en de niet gelovigen
Je was er
man van God
glimlachend
zo ging je tussen ons door
op de weg
tussen de kerk en je graf

      (Henk Herstel)

 

weggaan2

Uit de bundel:  "Weg gaan"
uitgegeven in 2015 bij Oase Media
(ISBN 978 90 79155 29 3, 48 pag. € 12,95) 

 Mededelingen

Zegenbede

zegenbede

Slotlied:  Ga met God en Hij zal met je zijn

gametgod

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)