logothomas2Hieronder treft u de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 29 september 2007 aan. Het thema van deze viering is "De kleuren van het leven". Een aantal fragmenten kunt u beluisteren door op de audio-knop te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het Ritmisch koor uit Babberich, begeleid door eigen combo.
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.

 

Muziek 

Stilte

Luisteren naar "True colors" (Cindy Lauper)

 truecolors

Aansteken van de Thomaskaars

Welkom en inleiding op het thema "De kleuren van het leven"

Lied: WHAT A WONDERFUL WORLD

wonderfullworld

Uitbeelding van het thema: "De kleuren van het leven"

Stilte

Bijbelverhaal: Genesis 9:12-15a

genesis

Muzikaal intermezzo

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal.
Tijdens de Heilige Chaos wordt muziek gespeeld.
Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Een voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. De "kleuren van het leven" verbeeld (klik op onderstaande afbeelding)
 6. Aan de creatieve tafel tafel het leven inkleuren.
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. Bezinnen
 9. Persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 10. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je geschreven hebt waarover je wilt klagen. Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 11. Informatie over het doel van de collecte: "het Maasaïvolk in Tanzania".

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: "Only Time"

onlytime

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur

Toelichting op de collecte voor het Maasaïvolk in Tanzania

Lied onder de collecte: JE HEBT IEMAND NODIG

jehebtiemandnodig

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè

- We vormen een kring en zingen als vredeswens "Ubi Caritas"

ubi

- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden

- Het Onze Vader: (samen uitgesproken)

onzevader

Lied: LEUN OP MIJ

leunopmij

Tekst: Stel je open voor de kleuren in je leven.

steljeopen

Mededelingen

Zegen, naar St. Patrick

zegen

Slotlied: LACH NAAR DE WOLKEN

lachnaardewolken

De Thomaskaars wordt meegenomen naar achteren.

Onder het spelen van muziek verlaten we de kerk.

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)