logothomas2Hieronder treft u de tekst van de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 8 december 2007 aan.Het thema van deze viering is "Verwachten". U kunt een aantal  fragmenten beluisteren door op de audio-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het  gelegenheidskoor NGK onder leiding van Johanna Faust
 • Marieke Sweers, piano en begeleiding van het koor
 • Rieny Putmans, midwinterhoorn
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.

Voorafgaande aan de viering worden de kerkgangers buiten opgewacht door een delegatie van Amnesty International. Ze vragen daarmee aandacht voor de internationale dag van de Rechten van de Mens die jaarlijks op 10 december wordt gehouden.

Verder wordt men welkom geheten met spel op de midwinterhoorn.
{/mp3}20071208/00{/mp3}

 

Muziek

Stilte

Luisteren naar "Ave Maria van Noa"

 avemaria

Aansteken van de Thomaskaars

Welkom en inleiding op het thema "Verwachten"
{/mp3}20071208/01{/mp3}

Lied: Vol van verwachting
{/mp3}20071208/02{/mp3}

volverwachting

Uitbeelding van het thema
{/mp3}20071208/03{/mp3}

Tekst: Het was toch beloofd
{/mp3}20071208/04{/mp3}

hetwastochbeloofd

Muzikaal intermezzo

Vertelling naar Hebreeen 11 vers 39-40: Doeners gevraagd
{/mp3}20071208/06{/mp3}

doenersgevraagd

Muzikaal intermezzo
{/mp3}20071208/07{/mp3}

Heilige Chaos
{/mp3}20071208/08{/mp3}

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt muziek gespeeld.
Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
  {/mp3}20071208/09{/mp3}
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Een voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Verwachten" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel.
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. Bezinnen bij de schikking met de verzamelde verwachtingen.
 9. Persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 10. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je geschreven hebt welke verwachtingen niet zijn uitgekomen. Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 11. Bezoek aan de schrijftafel van Amnesty International".

De Heilige Chaos eindigt als het koor het volgende lied begint te zingen: "Als alles duister is"
{/mp3}20071208/10{/mp3}

alsallesduisteris

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur
{/mp3}20071208/11{/mp3}

Toelichting op de collecte voor het kleuterdagverblijf Guarderia San Francisco te Pereira, Colombia
{/mp3}20071208/12{/mp3}

Dia1web
Dia2web
Dia3web Dia4web
Dia5web Dia6web

Lied onder de collecte: Licht overspoel ons
{/mp3}20071208/13{/mp3}

lichtoverspoelons

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè
{/mp3}20071208/15{/mp3}

- We vormen een kring en spreken de vredeswens uit
- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden
{/mp3}20071208/16{/mp3}

- Gezamenlijk gebed: Het Onze Vader-Moeder (tekst Maori-christenen)
{/mp3}20071208/17{/mp3}

onzevadermoeder

Lied: Tastend op zoek naar licht.
{/mp3}20071208/18{/mp3}

tastendopzoek

Tekst: En toch
{/mp3}20071208/19{/mp3}

entoch

Mededelingen
{/mp3}20071208/20{/mp3}

Zegenbede (allen)

zegenbede

Slotlied: De nacht loopt ten einde
{/mp3}20071208/21{/mp3}

denacht

De Thomaskaars wordt meegenomen naar achteren


Onder muziek verlaten we de kerk
{/mp3}20071208/22{/mp3}

  verwacht

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)