logothomas2Op zaterdag 22 maart 2003 werd de eerste Thomasviering gehouden in Zevenaar; het thema was ‘Tot leven komen’. Het begon nog destijds wat onwennig, maar intussen zijn de vieringen voor velen een begrip geworden.
Mensen zien er naar uit. Dat blijkt wel uit de opkomst van 100 à 120 deelnemers.
De rust, de verwondering en de eigen inbreng spreken velen aan.
Er is altijd weer de verrassing, elke viering heeft iets speciaals.

Het eerste lustrum is dus een feit. Als thema voor deze viering van zaterdag 1 maart 2008 is gekozen “Levenskracht “.
Levenskracht wijst op nieuw leven, de lente, het ontkiemen van gewassen na een periode van rust. Maar je kunt ook denken aan een vonk die aanslaat, bruisen van energie, plannen maken, dingen aanpakken. Levenskracht is herkenbaar in alle fasen van het leven. Het thema zal via muziek, liederen, beelden en gedichten worden belicht.

Hieronder treft u de tekst van de liturgie van de viering.

Aan deze viering werd medewerking verleend door:

 • het koor One Step Beyond onder leiding van Rein Helmink
 • Paul Sweers, piano en begeleiding
 • Rik Bakker, fluit

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor het project "Primeros Pasos" (Eerste Stappen) in de omgeving van Quetzaltenango in Guatemala en met name voor de ondersteuning van een laboratorium dat zich inzet voor vroegtijdige diagnostiek van parasitaire ziekten en het voorkomen daarvan.

 

Muziek door Rik Bakker

Stilte

Aansteken van de Thomaskaars

Uitbeelding van het thema: Toen zijn we verder gegaan

toenzijnweverdergegaan2

Luisteren naar: "Morning has broken"van Cat Stevens

morninghasbroken

Welkom en inleiding

Koorlied: God be in my head

Tekst: O, helende kracht (Hildegard von Bingen, 1098-1179)

ohelendekracht

Muzikaal intermezzo

Bijbellezing: Levenskracht naar Hooglied 2 vs. 11-13

levenskracht

Lied: Uit het Oud Katholiek gezangboek 671


vertaling: Koenraad Ouwens en Jan Hallebeek
melodie GvL 483 (eenmaal voorgezongen door het koor, daarna door allen)

katholiekgezangboek

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos speelt Rik Bakker fluit. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. ‘Levenskracht’ verbeeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel.
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Gelegenheid voor een persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je teleurgesteld bent. De briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie over het collectedoel
 11. Bezinnen bij de schikking rond het thema Levenskracht

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint met zingen: "Look at the world"

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op en collecte voor het project “Primeros Pasos” in Guatemala.

Lied onder de collecte: Als de wind, als de adem


tekst: P. Jacob, melodie: G. de Coureges, vertaling: Ivo de Jong

alsdewind

Koorlied: Save Forever

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè

- We vormen een kring en wensen elkaar levenskracht
- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden

- Gezamenlijk oecumenisch Onze Vader:

onzevader

Koorlied: Full Control

Mededelingen

Tekst: Toen zijn we verder gegaan

toenzijnweverdergegaan2

De Thomaskaars wordt meegenomen naar achteren.

Slotlied: Wait for the Lord

waitingforthelord

 

voorjaar

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)