bloemstukHieronder treft u de tekst aan van de liturgie van de Thomasviering van 4 oktober 2008. U kunt ook meeluisteren door bij de fragmenten waar dit aangegeven staat op de "audio"-button te klikken.

Aan deze viering werd medewerking verleend door:

 • het Dameskoor St. Martinus uit Didam onder leiding van Trudi Boelee
 • Johan Boelee (piano)
 • Leonore Boelee (hobo)

De collecte tijdens deze viering was bestemd voor de het project “Weg met de jeugd” uit Rijnwaarden. De opbrengst bedroeg € 164,95.

Bij binnenkomst is aan iedere bezoeker gevraagd om een keuze te maken uit gereedstaande bloemen en deze in enkele  vazen te plaatsen. Zo is de hiernaast afgebeelde kleurrijke schikking ontstaan.

 

Pianomuziek

Stilte

Luisteren naar: "De keuzes die je maakt" (Van Dik Hout)

dekeuzesdiejemaaktkaars

Aansteken Thomaskaars, onder het uitspreken van:

zuiverevlam

Welkom en inleiding op het thema "Keuze(s) maken"

Lied: "Vol van verwachting" (lied 643)

volvanverwachting

Tekst: "Zoveel wegen"

zoveelwegen

Muzikaal intermezzo

Tekst: Deuteronomium 30 vers 19

deutero

Uitwerking van het thema"Keuze(s) maken

keuzesmaken

Lied: Hij die heeft gesproken (lied 616)

hijdiegesprokenheeft

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld.


Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Keuzes maken" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel.
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Bezinnen bij de schikking rond het thema
 9. Gelegenheid voor een persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 10. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je geschreven hebr van welke keuze je spijt hebt.  De briefjes worden in de viering verbrand.
 11. Informatie over het collectedoel.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: "Geniet van het goede"

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

klaagmuur

Toelichting op en collecte voor het project “Weg met de jeugd"

Lied onder de collecte: Bless the Lord

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè

- We vormen een kring en wensen elkaar vrede

- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden

- Gezamenlijk gebed: oecumenisch Onze Vader

onzevader

Tekst: Kies voor jezelf

kiesvoorjezelf

Mededelingen

Gebed

gebed

Slotlied: Ubi Caritas

ubicaritas nl

Onder het zingen wordt de Thomaskaars naar achteren gedragen en verlaten we de kerk.

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)