blazerHieronder treft u de tekst aan van de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 29 november 2008.
Bij een aantal fragmenten kunt u meeluisteren door op de "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werd medewerking verleend door:

 • het Liturgiekoor uit Herwen en Aerdt o.l.v. Lia Thijssen
 • Els Snoeij; zij verzorgde de muzikale begeleiding.
 • Rieny Putmans speelde op de midwinterhoorn.
 • Jeffrey van de Schraaf en Eneth Eros van dansschool Vida Studio’s uit Zevenaar.

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor het project “Primeros Pasos” in Guatemala waar Anneke Dienske uit Zevenaar momenteel werkzaam is.

 

Voorafgaand aan de viering worden de kerkgangers verwelkomt met de klanken van de midwinterhoorn terwijl binnen het koor zingt.

 

Stilte

Aansteken Thomaskaars, onder het uitspreken van:

zuiverevlam

Welkom en inleiding op het thema "Samen leven"

Lied: "Vol van verwachting" (lied 643)

volvanverwachting

Uitwerking van het thema d.m.v. tekst en dans

delaatstewalsdans4

Stilte

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de midwinterhoorn.


Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. 'Samen leven' verbeeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel.
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Gelegenheid voor een persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wil klagen. De briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie over het collectedoel, gelegenheid tot het schrijven van een groet aan Anneke Dienske in Guatemala en het bekijken van een fotoreportage. ooo_impress

De Heilige Chaos eindigt met de klanken van de midwinterhoorn

Koorzang: Dat wij volstromen (lied 416)

datwijvolstromen

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

zuiverevlam

Toelichting op en collecte voor het project “Primeros Pasos” in Guatemala.

Lied onder de collecte: Voor mensen die naamloos (lied 644 : 1 en 3)

voormensendienaamloos
koor

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè
- We vormen een kring.
- Vredeswens
- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden
- Gezamenlijk gezongen “Onze Vader”

onzevaderverborgen

Tekst: Samengevoegd

samengevoegd
bloemstuk

Mededelingen

Zegenbede

zegenbede

Slotlied: Wonen overal (Lied 551)

wonenoveral

De Thomaskaars wordt naar achter gedragen

We verlaten de kerk onder het spelen van muziek.

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)