logothomas2Hieronder treft u de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 6 juni 2009. Het thema van deze viering is "Recreatie". U kunt ook meeluisteren door bij de fragmenten waar dit aangegeven staat op de "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werd medewerking verleend door:

 • het Gemengd koor uit Babberich o.l.v. Jacob Graansma
 • Jacob Graansma, piano
 • Janneke Peperkamp en Willy van Huet verzorgden de ontspanningsmeditatie.

In deze viering werden o.a. Iona-liederen gezonden. Deze komen uit:
Gerke van Hiele en Teun Kruijswijk Jansen (samenstellers): Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow; ISBN 90 304 1066 3; NUR 709; 2003 Gooi en Sticht.

 

Stilte

Luisteren naar: "Als je niet luistert naar je ziel"
Tekst: Herman Pieter de Boer, Lenny Kuhr; Muziek: Lenny Kuhr

lennykuhr

Aansteken Thomaskaars, onder het uitspreken van:

zuiverevlam

Welkom en inleiding op het thema "Recreatie"

Lied: Neem de plaats, de ruimte en de tijd

neem de plaats
neemdeplaats

Tekst:  Relax!

relax

Relax ... Ontspan

Stilte

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld.
Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar gitaarmuziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel. 
 5. "Recreatie" in beeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel. 
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Gelegenheid voor een persoonlijk kort gesprek of zegenbede. 
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wil klagen. De briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie over het collectedoel. 

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint met zingen van: "Rust, mijn ziel, stil"

rustmijnziel

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

zuiverevlam

Toelichting op de collecte

Lied onder de collecte: "Als de wind, als de adem"
tekst: P. Jacob; vertaling uit het Frans: Ivo de Jong

Als de wind als de ademalsdewind

Agapèviering

- Inleiding op de Agapè
- We zingen:

handenbereidomtedelen

- We vormen een kring.
- Vredeswens
- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden
- Gezamenlijk gebeden “Onze Vader”

godverborgen

Tekst:  Genieten

genieten

Lied: Wonderwereld vol geheimen

Wondere wereldwonderwereld

Mededelingen

Zegenbede: "De vrede van de hemel en de aarde"

De vrede van de aarde

Slotlied: "Aan u behoort, o Heer der heren"
Liedboek voor de kerken, lied 479: 1,3 en 4; tekst: Jan Wit

Aan u
aanubehoort

De Thomaskaars wordt naar achter gedragen en we verlaten de kerk.

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)