logothomas2Hieronder treft u de tekst aan van de liturgie van zaterdag 3 oktober 2009. U kunt ook meeluisteren door bij de fragmenten waar dit aangegeven staat op de "Play"-button te klikken. Er start een afspeelapplicatie waarna het betreffende fragment wordt afgespeeld.

Aan deze viering werd medewerking verleend door:

 • het Dames en Herenkoor uit Wehl o.l.v. Trudi Boelee
 • de heer Johan Boelee, piano
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers

Pianospel

Stilte

Luisteren naar: "Wat het ook is ..." (Stef Bos)

wathetookis

Aansteken Thomaskaars, onder het gezamenlijk zingen van

alsallesduisteris

Welkom en inleiding op het thema "Zorgen"

Tekst: Van nu af aan 

vannuafaan

Koorlied: "Goedheid is sterker dan slechtheid (tekst: Desmond Tutu, muziek: John L. Bell)

goedheidissterker

Gebed:

gebed

Uitwerking van het thema: Zorgen

Muzikaal intermezzo

Lied: We krijgen allemaal ons deel

wekrijgenallemaal

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er pianomuziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Zorgen" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel.
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Gelegenheid voor een persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wil klagen. De briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie over het collectedoel.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint met zingen van: "Santo"

santo

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

zuiverevlam

Toelichting op de collecte en collecte

Lied onder de collecte: "Wees de grond onder mijn voeten"

weesdegrond

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè
- We vormen een kring.
- Vredeswens
- Delen van brood en druiven onder het voorlezen van de voorbeden
- Stil gebed

- Gezamenlijk gebeden “Onze Vader

onzevader

Tekst: Het antwoord (Claudia Schreiber)

hetantwoord

Lied: U die mij kent (melodie: LvK 474)

udiemijkent

Tekst: Lichtpunt

lichtpunt

Mededelingen

Zegenbede: Keltische zegenwens

keltischezegenwens

We verlaten de kerk na het aansteken van een lichtje en het gezamenlijk zingen van:

zuiverevlam

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)