water_01Hieronder treft u de tekst aan van de liturgie van zaterdag 2 oktober  2010. Het thema van deze viering is "Water".
Een aantal fragmenten kunt u ook beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • Het koor One Step Beyond
 • Rein Helmink, koordirectie en dwarsfluit;
 • Paul Sweers, piano;
 • 2 stagiaires van het Liemers College, Naomi en Linda, in het kader hun maatschappelijke stage;
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor de stichting Constru Casa, die kansarme gezinnen in Guatemala helpt aan huisvesting; de opbrengst bedroeg € 162,26

 

Muziek

Stilte

Luisteren naar: "Het water" - zang: Marco Borsato

waterborsato

De Thomaskaars wordt aangestoken, onder het zeggen van:

zuiverevlam

Welkom en inleiding op het thema "Water"

Lied: Vrede voor jou, hierheen gekomen
(uit: Geroepen om te zingen; tekst: Jan van Opbergen)

vredevoorjou

Gebed

gebed

Muzikaal intermezzo met teksten over dubbel water

Koorlied: For the beauty of the earth
(tekst: F.S. Pierpoint, muziek: John Rutter)

forthebeauty

water03

Tekst:  Aarde, lucht, vuur en water

aarde

Lied: "Van de elementen" - Kees van der Zwaard

elementen

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal.
Tijdens de Heilige Chaos wordt er piano en dwarsfluit gespeeld.
Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbeden opschrijven die later in de viering worden voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Water" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Een creatieve tafel
 7. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 8. Persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen. De briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie over het doel van de collecte: de Stichting Constru Casa.
 11. Uitbeelding over het thema.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: "Houd het gaande"
(Uit: Met de groeten van Paulus; tekst: Gerard van Midden, muziek: Gerard van Amstel)

 houdthetgaande

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur water02

Toelichting op collectedoel en collecte

Het koor zingt onder de collecte 

Agapè:

- Inleiding

- We vormen een kring
- Vredeswens

- Delen van brood en druiven onder het voorlezen van de voorbeden, stil gebed en afsluiting met het Onze Vader

onzevader

Muzikaal intermezzo

water04

Mededelingen en Zegenbede "Ik wil als het water zijn"

ikwilhetwaterzijn

Slotlied: De steppe zal bloeien

desteppe

Terwijl de muziek speelt wordt de  Thomaskaars naar achteren gedragen, gevolgd door alle aanwezigen.

water05
water06
water07

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)