vuur1Hieronder treft u de tekst aan van de liturgie van de Thomas-/Amnestyviering  van zaterdag 11 december 2010. Het thema van deze viering is "Vuur ".
Een aantal fragmenten kunt u ook beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werkten mee:

 • het liturgiekoor Herwen en Aerdt;
 • Lia Thijssen, koordirectie;
 • Els Snoeij, piano;
 • Rieny Putmans, midwinterhoorn;
 • stagiaires van het Liemers College in het kader van hun maatschappelijke stage;
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de leden van de werkgroep Zevenaar van Amnesty

De collecte was bestemd voor het werk van de werkgroep Zevenaar van Amnesty en bedroeg €133,50

 

Buiten brandt vuur en worden we welkom geheten door het geluid van de midwinterhoorn.

Stilte

Luisteren naar: "Ik wil vuur" - zang: Stef Bos

vuur

De Thomaskaars en Amnestykaars worden aangestoken terwijl het koor zingt en het licht wordt doorgegeven:

alsallesduisteris

Welkom en inleiding op het thema "Vuur"

Lied: "Van de elementen" - Kees van der Zwaard

elementen

Tekst:     Vind je kracht, je ziel

vindjekracht

Uitwerking van het thema en inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de midwinterhoorn. 


Tijdens de Heilige Chaos wordt er piano en dwarsfluit gespeeld.
Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbeden opschrijven die later in de viering worden voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Vuur" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Een creatieve tafel
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen. De briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie over het doel van de collecte: de werkgroep Zevenaar van Amnesty International.
 11. Uitbeelding over het thema.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen:  "In vuur en vlam"
(tekst: Cees Remmers, muziek: Floris van der Putt)

invuurenvlam

vuur2

Verbranden van de briefjes uit de klaagmuur
vuur3

Toelichting op collectedoel en collecte

Het koor zingt onder de collecte : "Ik kom met vuur"
(tekst: Michel van der Plas, muziek: Joop Stokkermans)
Couplet 1: koor, 2 en 3 allen

ikkommetvuur

Agapè:

- Inleiding

- We vormen een kring
- We wensen elkaar vrede en vrijheid

- Delen van water en brood onder het voorlezen van de voorbeden
- stil gebed afgesloten met:

jouwvader

Mededelingen

Zegenbede "Hoop die opvlamt"

hoop

Slotlied: Licht dat ons aanstoot in de morgen

licht

De Thomaskaars en Amnestykaars worden naar achteren gedragen.

vuur4

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)