logothomas2Hieronder treft u de liturgie van de Thomasviering van zaterdag 7 maart 2009. Het thema van deze viering is "Gast-vrijheid". U kunt ook meeluisteren door bij de fragmenten waar dit aangegeven staat op de "Play"-button te klikken.

Aan deze viering werd medewerking verleend door:

 • het Vrouwenkoor Paduan Suara en
 • de Vocal Group “An-Warin”

Beide koren zijn afkomstig van de Gereja Protestan Indonesia uit Zevenaar.

De opbrengst van de collecte voor de bouw van een kerk in Warbal, een eilandje op de Molukken, bedroeg € 328,76.


Stilte

Luisteren naar "Plek" van Kees van der Zwaard

plek

Aansteken Thomaskaars, onder het uitspreken van:

zuiverevlam

Tekst: Gast-vrijheid

gastvrijheid

Welkom en inleiding op het thema "Gast-vrijheid"

Lied, gezongen door An Warin  (inclusief toelichting)

Uitwerking van het thema

uitwerking20090307

Stilte

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal.
Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar gitaarmuziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. "Gast-vrijheid" verbeeld (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel.
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Gelegenheid voor een persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 9. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wil klagen. De briefjes worden in de viering verbrand.
 10. Informatie over het collectedoel: de bouw van een kerk in het dorp Warbal op de Molukken.
 11. Verwerking van het thema door middel van het beantwoorden van enkele vragen over gastvrijheid en het aangeven waar men vandaan komt.

De Heilige Chaos eindigt als "An Warin" gaat zingen: "Tuhan Penolongku"

anwarin2tuhan

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

zuiverevlam

Collecte voor de bouw van een kerkgebouw in Warbal. (toelichting)

Lied onder de collecte: Satu Dalam Tuhan (Eén in de Heer)  gezongen door Paduan Suara

satudalam

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè

- We vormen een kring.

- Vredeswens

- Delen van matses en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden

- Gezamenlijk gebeden “Onze Vader

onzevader

Tekst:  Je mag er zijn

jemagerzijn

Lied: Berkat Terindah (de mooiste zegen) gezongen door Paduan Suari

paduansuaraberkat

Mededelingen

Zegenbede

zegenbede

We luisteren nogmaals naar het lied "Plek" van Kees van der Zwaard waarna de Thomaskaars naar achteren wordt gedragen en we de kerk verlaten.

Afsluiting met koffie/thee en de vele door onze gasten meegebrachte hapjes.


© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)