ruimteHieronder treft u de liturgie aan van de Thomasviering van zaterdag 7 juni 2008 rond het thema "Ruimte".

Aan deze viering werkten mee:

 • het Gemengd koor uit Babberich o.l.v. Jacob Graansma.
 • Jacob Graansma, piano

De liederen zijn gekozen uit de volgende bundels:
- Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow
- Wild Goose Resource Group & The Io

De collecte tijdens deze viering heeft € 144,15 opgebracht en is bestemd voor de Voedselbank in Zevenaar die met de opbrengst de aanschaf van koeling in hun transportbusje wil realiseren.

Stilte

Aansteken Thomaskaars

Luisteren naar: De ruimte van je hart (Paul van Vliet)

deruimtevanjehart

Welkom en inleiding op het thema "Ruimte"

Verbeelding van het thema: Ruimte

Koorlied: Neem de plaats, de ruimte en de tijd

neemdeplaats

Tekst: (Bron: naar Carlos Desoete)

carlosd

Lied: Rust, mijn ziel, stil

rustmijnziel

Tekst: Obstakels (Willemijn van Liere)

obstakels

Muzikaal intermezzo

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld.
Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek.
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. Een lichtje aansteken bij het tabernakel.
 5. 'Ruimte' in beeld gebracht (klik op onderstaande afbeeldingen)
 6. Creatieve tafel.
 7. Kaars aansteken bij Mariabeeld.
 8. Bezinnen bij de schikking rond het thema Ruimte.
 9. Gelegenheid voor een persoonlijk kort gesprek of zegenbede.
 10. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarin je in je ruimte belemmerd bent. De briefjes worden in de viering verbrand.
 11. Informatie over het collectedoel.

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen "Waar de machten mij benauwen"

waardemachten

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op en collecte voor de voedselbank Zevenaar

Lied onder de collecte: Wil je opstaan en Mij volgen?

wiljeopstaan

Agapèviering:

- Inleiding op de Agapè

- We vormen vier kringen en wensen elkaar vrede.

- Delen van brood en druivensap onder het voorlezen van de voorbeden

- We bidden gezamenlijk het oecumenische Onze Vader:

onzevader

Tekst: Ruimte  (Henk Herstel)

ruimte

Lied:  Brood - hier gedeeld

broodhiergedeeld

Mededelingen

Zegenwens

zegenwens

De Thomaskaars wordt meegenomen naar achteren

Slotlied: Waar ga je heen ..

waargajeheen

Hierna verlaten we de kerk

rommel

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)