koor20141025Hieronder treft u de tekst aan van de viering van zaterdag 25 oktober 2014. Het thema van deze viering is "Oogst".
Een aantal onderdelen van de viering kunt u bekijken of beluisteren door op de aanwezige "Play"-button te klikken.
Aan deze viering werkten mee:

 • het "Gemengd koor" uit Babberich o.l.v. Jacob Graansma
 • muzikale ondersteuning: Jacob Graansma (piano en accordeon)
 • leden van de werkgroep Thomasvieringen de Liemers.

De collecte was bestemd voor poot- en zaaigoed voor de voedselbank. De opbrengst bedroeg € 97,90


De viering begint met een moment van stilte

Muzikaal intermezzo

Tekst:  Wat je zaait zul je oogsten

watjezaait

tafel

De Thomaskaars wordt aangestoken

Welkom en inleiding op het thema: Oogst

Lied: Om bloesem aan de bomen

om bloesem

Tekst: Levens-oogst

levensoogst

Uitwerking van het thema


- wat heb je of wat wil je zaaien?
- wat wil je of wat heb je geoogst?

Lied: 718 - God, die leven hebt gegeven

goddieleven

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos

De Heilige Chaos begint bij het klinken van de klankschaal. Tijdens de Heilige Chaos wordt er muziek gespeeld. Ieder kan op zijn eigen manier invulling geven aan dit moment. Er is ruimte voor inkeer, bezinning, meditatie en gebed. Gelegenheid voor ontmoeting met God. Je kunt doen wat voor jou op dit moment goed voelt.

 1. Blijven zitten en luisteren naar de muziek 
 2. In de doopkapel mediteren bij leven gevend water.
 3. Voorbede opschrijven. Later in de viering worden alle voorbeden voorgelezen. Er staan twee verzamelmandjes. De voorbeden in het ene mandje mogen na de viering mee naar huis genomen worden, de voorbeden in het andere mandje worden alleen voorgelezen.
 4. "Oogst" in beeld. (klik op onderstaande afbeeldingen)
 5. creaBezig zijn aan de creatieve tafel.
 6. Een kaars aansteken bij het Mariabeeld.
 7. In de Klaagmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen.
  Deze briefjes worden in de viering verbrand.
 8. Tafel van Oxfam Novib

De Heilige Chaos eindigt als het koor begint te zingen: U kwam te voet aan de oever

ukwamtevoet

Verbranden van de briefjes uit de Klaagmuur

Toelichting op de collecte voor zaad en pootgoed voor de voedselbank

Lied: Handen bereid om te delen

handenbereid

Inleiding op de agapè

hetleveniseengave

- We vormen een kring en wensen elkaar vrede

- We delen van vruchten der aarde
appeltjes

- Voorlezen van de voorbeden en afsluiting met het Onze Vader

onzevader

Tekst: Dank zij hen


dankzijhen

oxfam

Mededelingen

Zegenbede - Zegen voor vrede en recht

latenwegaan

Slotlied:  Ga met God en Hij zal met je zijn

gametgod

De Thomaskaars wordt naar achteren gebracht

-------------------------------------------------------------

Voor onderweg

vooronderweg

© Werkgroep Thomasvieringen De Liemers (2003 - 2017)